Chào mừng bạn đến với website Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội

Có 780 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu giải và giải thưởng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố.

(Tải File đính kèm)

5847/QĐ-BTCVăn bản thành phố 21-11-2023
2 Thông tư số 16/2023/TT-BGDĐT ngày 03/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

16/2023/TT-BGDDTVăn bản pháp luật 02-11-2023
3 V/v tổ chức hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

(Tải File đính kèm)

3586/SGDĐT-VPVăn bản của Sở 04-10-2023
4 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

3582/SGDĐT-VPVăn bản của Sở 04-10-2023
5 Hướng dẫn công tác sáng kiến và nghiên cứu khoa học các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

3602/SGDĐT-CTTT-KHCNChính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ 04-10-2023
6 Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

2886Quyết định khen thưởng 04-10-2023
7 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

(Tải File đính kèm)

1673/QĐ-SGDĐTChính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ 04-10-2023
8 Kế hoạch Tổ chức “Trò chơi dân gian” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025

(Tải File đính kèm)

3511/KH-SGDĐTChính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ 03-10-2023
9 Kế hoạch tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2024

(Tải File đính kèm)

3433/SGDĐT-CTTT-KHCNChính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ 03-10-2023
10 Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

(Tải File đính kèm)

3564/SGDĐT-CTTT-KHCNChính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ 03-10-2023
11 UBND Thành phố Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

4843Quyết định khen thưởng 02-10-2023
12 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

3522/SGDĐT-CTTT-KHCNChính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ 02-10-2023
13 Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

3385/SGDĐT-CTTT-KHCNChính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ 02-10-2023
14 Hướng dẫn dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ sử dụng giải pháp ký số tập trung.

(Tải File đính kèm)

3561/SGDĐT-CTTT-KHCNChính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ 02-10-2023
15 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

3313/KH-SGDĐTVăn bản 26-09-2023
12345678910...>>