Chào mừng bạn đến với website Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội
Thông báo Xem thêm 
Văn bản
Xem thêm 

Hoạt động chuyên ngành

Xem toàn bộ 

15/5/2024 11:25

Theo quy trình khen thưởng quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục, Sở...

Thông tin tuyên truyền

Xem toàn bộ 

24/5/2024 21:0

Sáng ngày 24/5/2024, huyện Ba Vì tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu, học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, cấp Huyện, học sinh vượt khó học giỏi, năm học 2023-2024.

Phòng ban Sở

Xem toàn bộ 

23/5/2024 11:11

Căn cứ Thông báo số 4620/TB-SGDĐT ngày 18/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023; Thông...