Chào mừng bạn đến với website Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội

Có 109 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Rà soát, tiếp nhận hồ sơ bổ sung, giải quyết chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 Văn bản của SởSở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội07-05-2024
2 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/3/2024 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

03/CT-UBNDVăn bản thành phố 22-03-2024
3 Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu giải và giải thưởng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố.

(Tải File đính kèm)

5847/QĐ-BTCVăn bản thành phố 21-11-2023
4 V/v tổ chức hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

(Tải File đính kèm)

3586/SGDĐT-VPVăn bản của Sở 04-10-2023
5 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

3582/SGDĐT-VPVăn bản của Sở 04-10-2023
6 Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐGD Hà Nội

(Tải File đính kèm)

08/TB-CĐGDVăn bản 01-08-2023
7 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/6/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

(Tải File đính kèm)

10/CT-UBNDVăn bản thành phố 30-06-2023
8 Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Tải File đính kèm)

13/2023/QĐ-UBNDVăn bản thành phố 29-06-2023
9 Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008-01/8/2023)

(Tải File đính kèm)

1944/SGDĐTVăn bản của Sở 13-06-2023
10 Kế hoạch tiếp công dân thực hiện Quy định 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu

(Tải File đính kèm)

160-KH-TWVăn bản thành phố 31-05-2023
11 V/v ứng phó với thời tiết khắc nghiệt và đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trên địa bàn Thành Phố

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

1718/ SGDDT - CTTT- KHCNVăn bản 26-05-2023
12 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

(Tải File đính kèm)

Số 430/SGDĐT-CTTT-KHCNVăn bản 22-02-2023
13 Kế hoạch triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

434/KH-SGDĐTVăn bản 22-02-2023
14 Công tác phòng, chống rét cho học sinh trong trường học

(Tải File đính kèm)

4465Văn bản của Sở 20-12-2022
15 Điều chỉnh một số nội dung, tiến độ đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn nghề nghiệp sau khi có Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ GDĐT ban hành

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Sở 25-11-2021
12345678