Điểm chuẩn tuyển sinh 10 trường THPT chuyên năm học 2012-2013 ( Đợt 2)

Cập nhật lúc 11h04, Ngày 14/07/2012

BẢNG ĐIỂM CHUẨNĐỢT 2 VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG THPT

NĂM HỌC 2012-2013

(Kèm theo Quyết định số 5743/QĐSGD&ĐT ngày 13/7/2012)

 

1. Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam

 

Lớp chuyên

Ngữ văn

Tiếng Anh

Tiếng

Nga

Tiếng Trung

Tiếng Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

39,50

40,50

37,50

39,25

31,50

33,75

34,75

37,25

40,00

33,75

 

2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

 

Lớp chuyên

Ngữ văn

Địa

Tiếng. Anh

Tiếng. Nga*

Tiếng Pháp

Toán

Tin

Hóa

Điểm chuẩn

36,50

29,25

34,00

25,00

26,50

31,75

30,25

27,00

32,50

 

3. Trường THPT Chu Văn An

 

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng. Anh

Tiếng Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

38,25

35,50

34,50

38,00

29,25

32,75

31,00

30,75

35,75

31,00

 

4. Trường THPT Sơn Tây

 

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử*

Địa

Toán

Tin *

Điểm chuẩn

31,00

21,50

22,00

30,75

24,25

 

5. Ghi chú *

a ) Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ: Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tiếng Nga đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Tiếng Anh của trường không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 25,00 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Tiếng Nga, nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h00 ngày 15/7/2012 đến 17h00 ngày 16/7/2012, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

b) Trường THPT Sơn Tây

- Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tin đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Toán của trường không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 24,25 đến trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Tin, nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h00 ngày 15/7/2012 đến 17h00 ngày 16/7/2012, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Sử đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Văn của trường không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 21,50 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Sử, nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h00 ngày 15/7/2012 đến 17h00 ngày 16/7/2012, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu./.