Công văn phát động cuộc thi “Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non”

Cập nhật lúc 11h04, Ngày 19/09/2013

   UỶ BAN NHÂN DÂNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘIĐộc lập- Tự do- Hạnh Phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:8846 /SGD& ĐT- GDMNHà nội, ngày 10 tháng 9 năm 2013

V/v : Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về dinh

dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non”

 

        Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện, Thị xã

Trường Mầm non trực thuộc Sở

Căn cứ công văn số 5860 của Bộ GD& ĐT ngày 27/8/2013 về việc phát động cuộc thi: “Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non”. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, Sở GD& ĐT Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã phát động cuộc thi tới 100% các cơ sở GDMN trên địa bàn, các trường mầm non trực thuộc Sở, cụ thể như sau:

I. Mục đích

1. Nâng cao nhận thức về dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ lứa tuổi mầm non cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và các bậc phụ huynh;

2. Nâng cao năng lực quản lý chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cho cán bộ quản lý và người phụ trách dinh dưỡng trong các trường mầm non;

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở các trường mầm non;

4. Tạo kênh thông tin để cán bộ quản lý, giáo viên mầm non có thể học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non.

II. Nội dung

1. Tầm quan trọng của các chất dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ.

2. Nhu cầu, chế độ dinh dưỡng của trẻ mầm non.

3. Cách xây dựng, quản lý khẩu phần và chế biến các món ăn cho trẻ.

4. Cách phòng chống các bệnh có liên quan đến chế độ chăm sóc dinh dưỡng ở trẻ (suy dinh dưỡng, thừa cân – béo phì, thiếu vitamin A, còi xương…)

5. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến thức ăn cho trẻ.

III. Đối tượng, hình thức, thời gian

1. Đối tượng: 100% cơ sở giáo dục mầm non thuộc quận, huyện, thị xã, các trường mầm non trực thuộc Sở. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được đăng ký một mã dự thi.

2. Hình thức.

Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng internet (Truy cập trên website www.dinhduongmamnon.vn)

3. Thời gian: Cuộc thi được tổ chức qua 03 vòng thi như sau:

Vòng 1 - Cấp quận/ huyện: từ ngày 07 đến hết ngày 11 tháng 10 năm 2013.

Vòng 2 - Cấp Thành phố: từ ngày 14đến hết ngày 18 tháng 10 năm 2013.

Vòng chung kết: từ ngày 21đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2013.

IV. Các hoạt động hỗ trợ cuộc thi

Để hỗ trợ kiến thức và tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, Ban tổ chức phát hành miễn phí “Cẩm nang dinh dưỡng cho trẻ mầm non” và các poster tuyên truyền tới các cơ sở GDMN tại tất cả các quận, huyên, thị xã.

Ban tổ chức giải đáp các câu hỏi liên quan đến cách đăng ký và tham gia cuộc thi trên trang web chính thức của cuộc thi, qua số điện thoại 04.39.39.39.66, 04.39.39.35.59 hoặc trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (nếu có yêu cầu)

V. Cơ cấu giải thưởng

Vòng cấp quận/ huyện và cấp Thành phố có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba. Vòng chung kết có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ngoài giải thưởng cho các cơ sở GDMN đạt giải được quy định trong thể lệ cuộc thi, Ban tổ chức sẽ có phần thưởng cho Sở Giáo dục và Đào tạo có tỷ lệ cơ sở GDMN tham gia nhiều nhất, trị giá 20 triệu đồng.

Thông tin chi tiết được quy định tại Thể lệ cuộc thi đăng trên website www.dinhduongmamnon.vn.

Căn cứ công văn này, Sở Giáo dục& Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã phát động cuộc thi tới 100% các cơ sở GDMN trên địa bàn, các trường mầm non trực thuộc Sở, khuyến khích các đơn vị tham gia dự thi (Gửi kèm công văn là thể lệ cuộc thi ban hành kèm theo Quyết định số 3099/QĐ- BDDĐT ngày 16/8/2013 của Bộ GD& ĐT. Thời gian 3 vòng thi thực hiện theo công văn của Sở GD& ĐT Hà Nội).

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo (đ/c Nguyễn Minh Huyền - ĐT: 04.3868.4670; DĐ 0983.585.664; email: nmhuyen@moet.edu.vn).

Nơi nhận:

N- Như trên;

- BGĐ Sở (để b/c);

- Lưu: VT, Phòng GDMN.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký)

 

 

Phạm Thị Hồng Nga