home
   Thứ bẩy, 20/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

PHÒNG BAN SỞ >> Phòng KH-CNTT >> Công văn chỉ đạo

Tạo hộp thư điện tử cho học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cập nhật lúc 10h33, ngày 02/02/2010

Các Trường THPT, TTGDTX đăng ký tên miền và tạo hộp thư điện tử cho học sinh lớp 12, giúp các học sinh nhận được các thông tin về tuyển sinh đại học và cao đăng năm học 2009-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Số: 2621/SGD&ĐT- KHCN

V/v tạo hộp thư điện tử cho HS lớp 12.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ông(bà) Hiệu trưởng trường THPT;
- Ông(bà) Giám đốc Trung tâm GDTX.

 

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành, quản lý giáo dục, tạo điều kiện tốt cho học sinh lớp 12 tiếp cận nhanh nhất với thông tin thi và tuyển sinh Cao đẳng, Đại học của Bộ GD&ĐT năm 2010, Bộ và Sở Giáo dục & Đào tạo sẽ giúp đỡ các trường THPT, TT GDTX đăng ký, tạo hệ thống thư điện tử cho tất cả học sinh lớp 12 và giáo viên. Để thực hiện tốt công việc này Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Đăng ký tên miền riêng cho trường:

a) Đối với đơn vị chưa có tên miền: Liên hệ ngay với các nhà cung cấp dịch vụ tên miền, đăng ký tên miền riêng cho trường theo qui định:

- Các trường THPT đăng ký tên miền dưới dạng: http://c3tentruong.edu.vn và tạo tên miền con để vào hộp thư của trường dạng: http://mail.c3tentruong.edu.vn;

- Các TT GDTX đăng ký tên miền dưới dạng: http://gdtx-têntrungtâm.edu.vn. và tạo tên miền con để vào hộp thư của trung tâm dạng: http://mail.gdtx-tentrungtam.edu.vn.

Ví dụ: Trường THPT Ngọc Hồi đăng ký tên miền: http://c3ngochoi.edu.vn, Tên miền con http://mail.c3ngochoi.edu.vn.

b) Các đơn vị đã có tên miền: Tạo thêm tên miền con (mail) cho trường.

- Tên miền con (mail) của các đơn vị đặt địa chỉ: ghs.google.com.

2. Tạo hộp thư điện tử:

Tạo hộp thư điện tử cho tất cả học sinh lớp 12 và giáo viên trong trường, tên đăng nhập hộp thư điện tử do các đơn vị tự quyết định. (Nên lấy họ tên học sinh và khoá học)

Ví du: Học sinh Nguyễn Thị Hà học lớp 12A1 trường Ngọc Hồi có thể đặt địa chỉ e-mail: nguyenha@c3ngochoi.edu.vn hoặc nguyenha20072010@c3ngochoi.edu.vn.

3. Tham dự tập huấn theo lịch của Sở (Lịch sẽ thông báo trên website của Sở), xem tài liệu hướng dẫn chi tiết trong phụ lục đính kèm.

- Các đơn vị nộp danh sách địa chỉ e-mail học sinh lớp 12 và tên miền của đơn vị về phòng KH-CNTT (theo mẫu đính kèm) qua địa chỉ e-mail của Sở (sogiaoduc@hanoiedu.vn) trước ngày 10/02/2010. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn liên hệ với Đ/c Đức phòng KH-CNTT Sở GD&ĐT, ĐT: 39.34.74.98- 0919.336.886.

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các TT GDTX nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Giám đốc (để BC);
  • Lưu VT, KHCN.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
( Đã ký)

 

 

 

Phạm Thị Hồng NgaIn Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
Thông báo: Trường THPT và TT GDTX đăng ký tham gia " Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-learning"(25/01/2010)
Năm học 2009-2010, Cục Công nghệ thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning"(07/01/2010)
THÔNG BÁO V/v tổ chức hội thi Cán bộ, giáo viên Thư viện giỏi năm học 2009-2010(05/01/2010)
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI THI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THƯ VIỆN GIỎI NĂM HỌC 2009-2010(07/12/2009)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2009-2010(30/11/2009)
Hướng dẫn công tác Sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học năm học 2009-2010(24/11/2009)
Nghị định 102 về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin(20/11/2009)
CÔNG VĂN: Hướng dẫn công tác SKKN và NCKH năm học 2009-1010 2009-2010(13/11/2009)
THÔNG BÁO: V/v Nhận giấy chứng nhận SKKN năm học 2008-2009(10/11/2009)
Khen th­ưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động NCKH và SKKN năm học 2008-2009(21/10/2009)