home
   Thứ hai, 22/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

PHÒNG BAN SỞ >> Phòng QL thi và KĐCL >> Công văn chỉ đạo

Chuyển trường của học sinh THPT

Cập nhật lúc 14h03, ngày 12/11/2008


UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

               SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1240/SGD&ĐT-QLT

V/v: Chuyển trường của học sinh THPT

                                Hà Nội, ngày31 tháng 10 năm 2008

 

 

 

 

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng trường trung học phổ thông

 

 

   Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ - BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”.

   Căn cứ vào tình hình thực tế của giáo dục thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội hướng dẫn về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Thực hiện công khai, đúng quy định. Đảm bảo sĩ số học sinh không vượt quá chỉ tiêu được giao.

2. Học sinh đang học ở các trường ngoài công lập không được chuyển đến cáctrường công lập, trừ trường hợp ở những nơi học sinh chuyển đến không có trường ngoài công lập được Giám đốc Sở GD&ĐT duyệt cho phép. Học sinh học thí điểm chương trình THPT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên không được chuyển đến học tại các trường THPT công lập hoặc ngoài công lập. Học sinh đang học tại các lớp không chuyên không được chuyển đến học tại các lớp chuyên, chỉ tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên theo Quy chếtrường chuyên.

3.Học sinh đã được tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập phải học ổn định hết cấp tại trường. Trường hợp đặc biệt do phát sinh trong quá trình học tập cần phải chuyển trường, Sở sẽ xem xét, giải quyết căn cứtình hình thực tế (số lượng, chất lượng học sinh) của trường tiếp nhận.

4. Không lợi dụng việc chuyển trường để làm thay đổi kết quả học tập và rèn luyện của học sinh hoặc buộc học sinh phải chuyển trường.

 

II. ĐỐI VỚIHỌC SINH TRONG NƯỚC

 

1. Hồ sơ chuyển trường gồm

a, Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, có ý kiếntiếp nhận của Hiệu trưởng nhà trường nơi đến .

b, Học bạ (nếu chuyển trường giữa năm học phải có Bảng kết quả học tập).

c, Bản sao Giấy khai sinh.

d, Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS.

đ, Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT.

e, Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

g, Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tốt nghiệp (nếu có).

h, Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về gia định

Học sinh chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội phải có thêm:

i,Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở GD&ĐT tạo nơi đi cấp.

k, Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

2. Thủ tục chuyển trường

a, Chuyển đi các tỉnh, thành phố khác:học sinh nộp hồ sơ xin cấp Giấy giới thiệu chuyển trường tại Sở GD&ĐT Hà Nội (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trảkết quả giải quyết thủ tục hành chính).

b, Chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội:

- Học sinh tựliên hệ tại trường THPT xin chuyển đến.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường và hồ sơ của học sinh nếu đầy đủ, hợp lệ Hiệu trưởng ghi ý kiến đồng ý tiếp nhận vào Đơn xin chuyển trường của học sinh. Sau đó học sinh nộp hồ sơ chuyển trường tại Sở GD&ĐT Hà Nội để được xem xét giải quyết.

c, Chuyển đến các trường trong nội bộ thành phố: học sinh tự liên hệ tại trường THPT xin chuyển đến và nộp hồ sơ theo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (liên hệ chuyển trường): học sinh nộp Đơn xin chuyển trường (theo mẫu), Giấy giới thiệu chuyển trường, bản sao Học bạ hoặc Bảng kết quả học tập tại trường THPT xin chuyển đến. Khi chưa được Sở duyệt học sinh vẫn tiếp tục học tập tại trường cũ và không được rút toàn bộ hồ sơ.

- Giai đoạn 2 (nhập học): sau khi được Sở duyệt cho phép chuyển trường học sinh mới được rút Học bạ, Giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp THCS, Giấy chứng nhận vào lớp 10 THPT, các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tốt nghiệp (nếu có) ở trường cũ đểnộp về trường mới. Học sinh được chuyển về trường mới để học tập.

3. Hồ sơ, thủ tục xin học lại

a, Đối tượng: học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định.

b, Hồ sơ: học sinh phải có Đơn xin học lại, Học bạ, Bản sao Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT, Bằng tốt nghiệp THCS, Giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại địa phương trong thời gian nghỉ học.

c, Thủ tục:

- Học sinh xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

- Học sinh xin học lại tại trường khác: hồ sơ và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường (Giấy giới thiệu của trường được thay bằng Giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại địa phương trong thời gian nghỉ học).

- Học sinh xin học lại vào lớp đầu cấp THPT: Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, giải quyết trên cơ sở kết quả tuyển sinh của học sinh trước khi nghỉ học. Trường tiếp nhận học sinh phải lập Danh sách báo cáo Sở.

 

III. ĐỐI VỚIHỌC SINH VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀIVỀ NƯỚC

 

1. Văn bằng

Có văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp THCS tương đương bằng tốt nghiệp THCS của Việt Nam. Học sinh đã học ở Việt Nam, sau thời gian học ở nước ngoài, khi về nước phải có bằng tốt nghiệp bậc học đã học ở Việt Nam.

2. Tuổi

Được gia hạn thêm 1 tuổi so với quy định của cấp học.

3. Chương trình học tập

a, Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam.

b, Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường THPT ở Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó.

c, Học sinh muốn vào học trường chuyên biệt phải thực hiện theo Quy chế của trường chuyên biệt đó.

4. Hồ sơ
    a, Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, có ý kiếntiếp nhận của Hiệu trưởng nhà trường nơi đến.

b, Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).

c, Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).

d, Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có).

e, Bản sao Giấy khai sinh.

g, Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha mẹ hoặc người giám hộ.

5. Thủ tục chuyển trường

Học sinh tự liên hệtại trường THPT nơi đến, sau khi có ý kiến tiếp nhận của trường học sinh nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT Hà Nội để được xem xét giải quyết.

 

IV.ĐỐI VỚIHỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

1. Văn bằng

Có bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục của Việt Nam đối với từng bậc học, cấp học.

2. Sức khoẻ

Học sinh phải được kiểm tra sức khoẻ khi nhập học theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

3. Tuổi

Được gia hạn thêm 1 tuổi so với quy định của cấp học.

4. Hồ sơ
a, Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, có ý kiếntiếp nhận của Hiệu trưởng nhà trường nơi đến.

b, Bản tóm tắt lý lịch, bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).

c, Học bạ.

d, Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩmquyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam), ảnh cỡ 4x6 cm.

5. Thời hạn đào tạo

Được thực hiện như đối với công dân Việt Nam theo quy định của Luật Giáo dục.

6. Ngôn ngữ học tập

Trong thời gian học tập, học sinh người nước ngoài học các môn học bằng tiếng Việt như đối với học sinh Việt Nam. Học sinh chưa biết tiếng Việt sẽ phải học qua chương trình đào tạo tiếng Việt dự bị, khi học hết chương trình phải được kiểm tra trình độ tiếng Việt trước khi vào học chính khoá. Học sinh người nước ngoài được phép lựa chọn học môn Ngoại ngữ có trong chương trình học và không trùng với ngôn ngữ đang sử dụng.

7. Chế độ tài chính

Theo hợp đồng hoặc thoả thuận giữa cơ sở đào tạo với tổ chức hoặc cá nhân tài trợgửi đào tạo.

8. Thủ tục chuyển trường

Học sinh tự liên hệtại trường THPT nơi đến, sau khi có ý kiến tiếp nhận của trường học sinh nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT Hà Nội để được xem xét giải quyết.

 

V. THẨM QUYỀN, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

 1. Thẩm quyền giải quyết

a, Trường THPT:

- Đối với học sinh xin chuyển đi các tỉnh, thành phố khác: trường cấpGiấy giới thiệu chuyển trường (theo mẫu), trả hồ sơ để học sinh được chuyển trường.

- Đối với học sinh chuyển đi các trường trong nội bộ thành phố: trường cấp Giấy giới thiệu chuyển trường, xác nhận vào Đơn xin chuyển trường của học sinh, cấp bản sao Học bạ hoặc Bảng kết quả học tập học sinh để học sinh liên hệ chuyển trường.

- Việc tiếp nhận học sinh từ các trường trong nội bộ thành phố chuyển đến được thực hiện như sau:

+ Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt chuyển trường, gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng; Phó chủ tịch là Phó hiệu trưởng; Thư ký là Thư ký Hội đồng trường; Uỷ viên: có4 uỷ viên trong đó có 1 cán bộ Văn phòng.

+ Tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 1 của học sinh chuyển đến,nếu đầy đủ, hợp lệ mới được nhận.

+ Căn cứ vào tình hình thực tế của trường và số lượng học sinh xin chuyển đến, Hội đồng xét duyệt quyết định Danh sách học sinh chuyển đến (theo mẫu), khi xét duyệt phải có Biên bản. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về hồ sơ và số lượng học sinh được tiếp nhận vào trường, đảm bảo chính xác, công khai.

+ Nộp về Sở (qua Phòng Quản lý thi và Kiểm định CLGD): Biên bản xét duyệt của Hội đồng, Danh sách học sinh chuyển đến, Đơn xin chuyển trường của học sinh theo đúng thời gian quy định.

+ Căn cứ vào kết quả duyệt của Sở, trường ký đồng ý tiếp nhận vào đơn xin chuyển trường của học sinh, yêu cầu những học sinh có tên trong Danh sách được Sở duyệt nộp hồ sơ giai đoạn 2, nếu đầy đủ, hợp lệ trường mới đượcnhận và bố trí xếp lớp cho học sinh vào học.

b, Sở GD&ĐT:

- Thành lập Hội đồng xét duyệt chuyển trường của Sở.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của từng trường Hội đồng xem xét quyết định duyệt Danh sách học sinh chuyển đến đối với từng trường.

- Tiếp nhận hồ sơ, xét giải quyết cho những học sinh chuyển trường từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội.

- Cấp Giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh chuyển đi các tỉnh, thành phố khác.

2. Thời giangiải quyết và chế độ báo cáo

Mỗi năm học có 2 đợt giải quyếtchuyển trường cho học sinh: đợt 1 (đầu năm học) từ 01/7 đến 15/8; đợt 2 (cuối học kỳ I) từ 15/01 đến 31/01. Trường hợp đặc biệt, ngoài thời gian quy định trên sẽ do Giám đốc Sở quyết định.

a, Lịch tiếp nhận hồ sơ của học sinh xin chuyển đi các tỉnh, thành phố khác và học sinh chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội tại Sở GD&ĐT (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính): các ngày làm việc trong tuần trong từng đợt nói trên. Trả kết quả: sau 01 ngày đối với cấp Giấy giới thiệu chuyển trường, sau 03 ngày đối với học sinh chuyển tỉnh.

b, Lịch tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đối với học sinh chuyển trường trong nội bộ thành phố, thực hiện như sau:

 

 

Đợt 1 (đầu năm học) từ01/7 đến 15/8

 

Thời gian

Đơn vị

Nội dung công việc

 

 

01/7-01/8

 

Trường

- Tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 1 của học sinh chuyển đến, xét duyệt và lập Danh sách học sinh chuyển đến.

- Cấp Giấy giới thiệu chuyển trường, hoàn chỉnh hồ sơ cho học sinh chuyển đi.

 

02/8-05/8

 

Trường

Nộp về Sở (qua Phòng QLT&KĐCLGD):

- Báo cáo thống kê số lượng học sinh (theo mẫu).

- Biên bản xét duyệt, Danh sách học sinh chuyển đến(theo mẫu- mỗi loại Danh sách 2 bản), Đơn của học sinh chuyển đến.

06/8-12/8

Sở

Xét duyệt Danh sách học sinh chuyển đến của các trường.

 

13/8-15/8

 

 

 

Trường

 

- Nhận kết quả xét duyệt chuyển trường tại Sở (Phòng QLT&KĐCLGD).

- Thông báo kết quả và tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 2 của những học sinh có tên trong Danh sách được Sở duyệt.

 

Đợt 2 (cuối học kỳ I) từ15/1 đến 31/1

 

 

Thời gian

 

Đơn vị

 

Nội dung công việc

 

 

15/1-22/1

 

Trường

- Tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 1 của học sinh chuyển đến, xét duyệt và lập Danh sách học sinh chuyển đến.

- Cấp Giấy giới thiệu chuyển trường, hoàn chỉnh hồ sơ cho học sinh chuyển đi.

 

23/1-25/1

 

Trường

Nộp về Sở (qua Phòng QLT&KĐCLGD):

- Báo cáo số thống kê lượng học sinh (theo mẫu).

- Biên bản xét duyệt, Danh sách học sinh chuyển đến(theo mẫu - mỗi loại Danh sách 2 bản), Đơn của học sinh chuyển đến.

25/1-28/1

Sở

Xét duyệt Danh sách học sinh chuyển đến của các trường.

 

29/1-31/1

 

Trường

- Nhận kết quả xét duyệt chuyển trường tại Sở (Phòng QLT&KĐCLGD).

- Thông báo kết quả và tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 2 của những học sinh có tên trong Danh sách được Sở duyệt.

 

3. Một số biểu mẫu

a, Giấy giới thiệu chuyển trường.

b, Đơn xin chuyển trường (dùng cho học sinh chuyển trường trong nội bộ thành phố).

c, Báo cáo thống kê số lượng học sinh.

d, Danh sách học sinh chuyển đến.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THPT thực hiện nghiêm túc những nội dung hướng dẫn trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về Sở bằng văn bản để kịp thời xem xét, giải quyết.

Hướng dẫn này được thực hiện từngày 01 tháng 11 năm2008./.

 

 

Nơi nhận :

-UBND thành phố;

-Các Phòng, ban Sở;

-Các trường THPT;

-Lưu VT, QLT&KĐ.

                                                  GIÁM ĐỐC
                                                    ( đã ký )

 

                                                 Nguyễn Hữu Độ

 

 In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
THÔNG BÁO: HOÃN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC(06/11/2008)
Dự thảo - Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS(23/10/2008)
Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định trường phổ thông(22/10/2008)
Phiếu góp ý quy trình và chu kỳ KDCL trường phổ thông(22/10/2008)
Hướng dẫn tuyển sinh 10(11/07/2008)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông(15/05/2008)
Hội nghị về thi năm 2008(23/04/2008)
HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ THI TRẮC NGHIỆM(17/04/2008)
CẤU TRÚC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM NĂM 2008(17/04/2008)
Qui chế mới về thi tốt nghiệp THPT(12/03/2008)