home
   Thứ ba, 23/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

PHÒNG BAN SỞ >> Phòng GD Mầm non >> Tin hoạt động

Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2 cho giáo viên mầm non

Cập nhật lúc 10h11, ngày 31/10/2008


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2008Số: 1195/ QĐ-SGD&ĐT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

trong thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2

cho giáo viên mầm non

Cấp học mầm non Hà Nội – Năm học 2008 -2009

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Căn cứ Quyết đinh số 34/QĐ-UB ngày 02/8/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Căn cứ vào công văn số 8543 ngày 15/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn Tổng kết bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ cho giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2 cho giáo viên mầm non,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Khen thưởng 46 tập thể và 32 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2 cho giáo viên mầm non (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí khen thưởng các tập thể và cá nhân được trích từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với tổng kinh phí là 15 600 000,0 đồng (Mười lăm triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 3. Các ông, bà Trưởng các Phòng Ban của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ban chỉ đạo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2 cho giáo viên mầm non, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận, huyện và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP,KHTC, Đã ký

TCCB, GDMN.

Nguyễn Hữu Độ

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KỲ 2 CHO GIÁO VIÊN MẦM NON

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SGD&ĐT ngày tháng 10 năm 2008)

I.Tập thể: 46 đơn vị, mức thưởng: 200 000,0đồng/1 đơn vị.

1. Phòng GD-ĐT quận Hoàn Kiếm

2. Phòng GD-ĐT quận Ba Đình

3. Phòng GD-ĐT quận Đống Đa

4. Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng

5. Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy

6. Phòng GD-ĐT quận Hoàng Mai

7. Phòng GD-ĐT quận Long Biên

8. Phòng GD-ĐT huyện Sóc Sơn

9. Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì

10. Phòng GD-ĐT Thành phố Hà Đông

11. Phòng GD-ĐT huyện Phú Xuyên

12. Phòng GD-ĐT Thành phố Sơn Tây

13. Phòng GD-ĐT huyện Thạch Thất

14. Phòng GD-ĐT huyện Đan Phượng

15. Phòng GD-ĐT huyện Hoài Đức

16. Trường Mầm non Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm

17. Trường Mẫu giáo Số 10 - Quận Ba Đình

18. Trường Mầm non Hoa Hồng - Quận Đống Đa

19. Trường Mầm non 8/3 - Quận Hai Bà Trưng

20. Trường Mầm non Hoạ Mi - Quận Cầu Giấy

21. Trường Mầm non 10/10 - Quận Hoàng Mai

22. Trường Mầm non Hoa Sữa - Quận Long Biên

23. Trường Mầm non Sơn Ca - Quận Thanh Xuân

24. Trường Mầm non Xuân La - Quận Tây Hồ

25. Trường Mầm non Phù Đổng - Huyện Gia Lâm

26. Trường Mầm non Kim Chung - Huyện Đông Anh

27. Trường Mầm non Phù Linh - Huyện Sóc Sơn

28. Trường Mầm non Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì

29. Trường Mầm non Xuân Đỉnh B - Huyện Từ Liêm

30. Trường Mầm non Vạn Phúc - Thành phố Hà Đông

31. Trường Mầm non Vạn Thái - Huyện ng Hoà

32. Trường Mầm non Quất Động - Huyện Thường Tín

33. Trường Mầm non Quang Trung - Huyện Phú Xuyên

34. Trường Mầm non Phượng Cách - Huyện Quốc Oai

35. Trường Mầm non huyện Thanh Oai- Huyện Thanh Oai

36. Trường Mầm non TT Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ

37. Trường Mầm non Phúc Lâm - Huyện Mỹ Đức

38. Trường Mầm non Quang Trung - Thành phố Sơn Tây

39. Trường Mầm non Tản Viên - Huyện Ba Vì

40. Trường Mầm non Đại Đồng - Huyện Thạch Thất

41. Trường Mầm non Ngọc Tảo - Huyện Phúc Thọ

42. Trường Mầm non huyện Đan Phượng- Huyện Đan Phượng

43. Trường Mầm non Yên Sở - Huyện Hoài Đức

44. Trường Mầm non Quang Minh B - Huyện Mê Linh

45. Trường Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị - Trực thuộc Sở GD - ĐT

46. Trường Mẫu giáo Mầm non B - Trực thuộc Sở GD – ĐT

II. Cá nhân: 32 người, mức thưởng: 200 000,0đồng/người

1. Trần Mai Anh - Hiệu phó, trường MG Mầm non A, Ba Đình

2. Nguyễn Thị Hương - Hiệu phó, trường MN Sơn Ca, TP Sơn Tây

3. Hoàng Thị Thu - Hiệu phó, trường MN Yên Bài B, Ba Vì

4. Trần Minh Thuỷ - Giáo viên, trường MG Tuổi Thơ, Hoàn Kiếm

5. Vũ Thị Hồng Nhung - Giáo viên, trường MN Trung Tự, Đống Đa

6. Vũ Thị Lan Anh - Giáo viên, trường MN Việt Bun, Hai Bà Trưng

7. Vũ Thị Bình - Giáo viên, trường MN Hoa Hồng, Cầu Giấy

8. Trần Thị Ngoan - Giáo viên, trường MN Tuổi Thơ, Hoàng Mai

9. Nguyễn Bích Ngọc - Giáo viên, trường MN Hoa SữaHoa, Long Biên

10.Nguyễn Thu Hào - Giáo viên, trường MN Tràng An, Thanh Xuân

11.Ngô Thị Mậu - Giáo viên, trường MN Quảng An, Tây Hồ

12.Đỗ Thị Hồng Phương - Giáo viên, trường MN Hoa Sữa, Gia Lâm

13.Lại Thị Nga - Giáo viên, trường MN Sao Mai, Đông Anh

14.Nguyễn Thị Ngoan - Giáo viên, trường MN Mai Đình A, Sóc Sơn

15.Trình Minh Phú - Giáo viên, trường MN Tam Hiệp, Thanh trì

16.Đặng Thị Hồng Minh - Giáo viên, trường MN Xuân Đỉnh A, Từ Liêm

17.Đỗ Thị Thanh Hà - Giáo viên, trường MN Sơn Ca, TP Hà Đông

18.Đặng Thị Hạnh - Giáo viên, trường MN TT Vân Đình, ng Hoà

19.Đinh Thị Thanh Hải - Giáo viên, trường MN Hà Hồi, Thường Tín

20.Nguyễn Thị Thu Hà - Giáo viên, trường MN TT Phú Minh, Phú Xuyên

21.Nguyễn Thị Tuyết - Giáo viên, trường MN Khu vực huyện, Quốc Oai

22.Nguyễn Thị Hương - Giáo viên, trường MN Bình Minh 1, Thanh Oai

23.Nguyễn Thị Hằng - Giáo viên, trường MN Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ

24.Nguyễn Thị Lê Na - Giáo viên, trường MN Lê Thanh B, Mỹ Đức

25.Nguyễn Thị Bích Dung- Giáo viên, trường MN 19/5, Thạch Thất

26.Nguyễn Thị Hạnh - Giáo viên, trường MN Sen Chiểu, Phúc Thọ

27.Đặng Thị Thu Hương - Giáo viên, trường MN Trung Châu, Đan Phượng

28.Nguyễn Thị Quyên - Giáo viên, trường MN 10/10, Hoài Đức

29.Nguyễn Hải Hà - Giáo viên, trường MN Tam Đồng, Mê Linh

30.Nguyễn Hương Trà - Giáo viên, trường MG Việt Triều hữu nghị,

Trực thuộc Sở GD – ĐT Hà Nội

31.Nguyễn Hương Giang - Giáo viên, trường MG Mầm non B,

Trực thuộc Sở GD – ĐT Hà Nội

32.Lê Thu Trang - Giáo viên, trường MN Linh Đàm,

Trực thuộc Sở GD – ĐT Hà Nội

In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2 cho giáo viên mầm non(30/10/2008)
Hà Nội: 150 trường mầm non chuyển sang công lập tự chủ tài chính(24/07/2008)
Giáo án hướng dẫn trẻ 3 -4 tuổi làm quen với câu chuyện "Chú đỗ con"(22/04/2008)
Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố Ngành học mầm non - Năm học 2007 -2008(16/04/2008)
Tin về Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp Thành phố năm học 2007 -2008(18/03/2008)
Hà Nội thêm 03 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia trong học kỳ I năm học 2007 -2008(13/02/2008)
* Một số nhận định về tình hình viết sáng kiến kinh nghiệm ngành học GDMN Hà Nội năm học 2006-2007(07/11/2007)
* Một số nhận định về tình hình viết sáng kiến kinh nghiệm ngành học GDMN Hà Nội năm học 2006-2007(07/11/2007)
Một số nhận định về tình hình viết sáng kiến kinh nghiệm ngành học GDMN Hà Nội năm học 2006-2007(07/11/2007)
®fslrkgjhm;f,h'f(07/11/2007)