home
   Thứ ba, 23/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

Giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Cập nhật lúc 08h57, ngày 20/12/2013

Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi
Không chỉ tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân, việc đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục và đào tạo còn hướng tới mục tiêu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Để đổi mới thành công, các mục tiêu, giải pháp cụ thể đã được Đảng, nhà nước, Bộ GD&ĐT đề ra.

9 nhiệm vụ, giải pháp đổi mới

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Nghị quyết đã nêu ra 9 nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới:

1.Tăng cường sự lãnh đạo của  Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với  đổi mới giáo dục và đào tạo.

2.Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

3.Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả  giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan.

4.Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã  hội học tập

5.Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng.

6.Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

7.Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo

8.Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và  khoa học quản lý

9.Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo

Giáo dục phổ thông sẽ có sự thay đổi lớn

Nhận định về công tác đổi mới GD&ĐT hiện nay, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: “Để triển khai thành công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục cần vượt qua nhận thức, tâm lý và thói quen cũ đã tồn tại dai dẳng trong nhiều năm…Phải thay đổi từ tư duy, nhận thức về mục tiêu giáo dục, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra – đánh giá, thi cử cho đến cách đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, nội dung và phương pháp quản lý giáo dục. Thay đổi và tổ chức lại từ bộ máy, chương trình đến phương pháp dạy học trong các trường sư phạm, tạo sự gắn kết chặt giữa trường sư phạm với trường phổ thông...”

Đối với giáo dục phổ thông, Bộ trưởng khẳng định sẽ có sự thay đổi lớn về chương trình giáo dục, nội dung sách giáo khoa (SGK) và tổ chức quá trình giáo dục trong nhà trường.

Cách thiết kế chương trình và tổ chức biên soạn SGK mới sẽ có sự thay đổi lớn, căn bản với nguyên tắc: Tích hợp cao ở lớp và cấp học dưới; tự chọn và phân hóa cao ở lớp và cấp học trên. Ngoài ra, việc thay SGK tới đây sẽ triển khai đồng thời từ các lớp đầu cấp của tiểu học, THCS, THPT.

Về phương pháp dạy học, người thầy không chỉ là người cung cấp, truyền thụ kiến thức cho học sinh, mà còn là người cố vấn, người tổ chức, người hướng dẫn cho học sinh tìm tòi, khám phá kiến thức một cách chủ động. Thông qua sự đổi mới này, chúng ta sẽ chuyển từ dạy nhiều, tự học ít hiện nay sang dạy ít, tự học nhiều; từ dạy số đông, cá nhân học sinh tự học sang hướng dẫn từng nhóm nhỏ, từng nhóm học sinh cùng thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ của bài học.

Về đánh giá, kiểm tra và thi cử, hiện nay kết quả học tập của học sinh được dùng để đánh giá chất lượnggiáo dục của nhà trường, của địa phương. Trong thời gian tới, hai việc này sẽ được tách bạch, độc lập với nhau. Cùng với đó, cách thi, kiểm tra hiện nay (chủ yếu kiểm tra việc tiếp thu kiến thức của học sinh) sẽ chuyển sang thi, kiểm tra năng lực và phẩm chất được hình thành của học sinh.

Tô An

Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 48 (tháng 12/2013)

 In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
Giấy mời: “ Ứng dụng mã nguồn mở trong xây dựng trang thông tin điện tử trường học ”.(16/12/2013)
GIẤY MỜI DỰ TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC(16/12/2013)
Thông báo các đơn vị nộp phiếu trưng cầu ý kiến(16/12/2013)
Thông báo về việc nộp báo cáo thu hoạch việc tiếp thu đổi mới căn bản bản toàn diện theo nghị quyết TW 8 khóa XI(16/12/2013)
Mời viết bài cho số Xuân Giáp Ngọ 2014(09/12/2013)
Đón đọc Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 48, tháng 12/2013(05/12/2013)
TRIỆU TẬP LỚP BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2013(28/11/2013)
Cần phải đầu tư cao hơn cho giáo dục(27/11/2013)
Đón đọc Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 46+47, tháng 11/2013(08/11/2013)
Bộ tiêu chuẩn đánh giá trường có yếu tố nước ngoài(26/10/2013)